Úprava stlačeného vzduchu

Úpravou stlačeného vzduchu je myšleno jeho čištění a sušení. Pro použití v pneumatickém nářadí se do něj musí přidávat také olej, který zajistí správný chod tohoto nářadí.

Úprava stlačeného vzduchu je důležitá

Pozornost kvalitě stlačeného vzduchu je potřeba v praxi věnovat skutečně dostatečně. Znečištění způsobené mechanickými nečistotami, zrezivělým potrubím, zbytky maziv a vzdušnou vlhkostí vedou často k poruchám na pneumatickém nářadí. Speciální pozornost věnujte vlhkosti a vodě a to především v zimě, kdy můžete způsobit nemalé poškození pneumatického nářadí. Úprava stlačeného vzduchu je nejdůležitější součástí provozu vzduchového kompresoru. Kvalitou stlačeného vzduchu se ovlivňuje efektivita práce kompresoru. S úpravou stlačeného vzduchu prodlužujete životnost každého kompresoru, snižujete rosný bod, tím dojde ke kondenzaci a jeho odloučení od vzduchu. U nás najdete celou škálu pomůcek pro úpravu stlačeného vzduchu.