Tlakové hadice pro kompresory

Naše nabídka tlakových hadic pro kompresory je velmi široká, při výběru té správné postupujte obezřetně. Je potřeba zohlednit celou škálu faktorů.

Správné tlakové hadice vybírejte pečlivě

Základním kritériem pro výběr tlakových hadic je médium, které bude hadicí proudit. Může se jednat o látky, které obsahují nečistoty a usazeniny. Stlačený vzduch je sám o sobě neagresivní, ale pokud není vyčištěný, obsahuje kondenzát, který může výrazně chemicky narušit hadici. Dalším kritériem je pracovní tlak. Pracovní tlak média by neměl překročit uvedený pracovní tlak konkrétní hadice. V úvahu berte také pracovní teplotu. Závisí na teplotě tlaku uvnitř hadice, rovněž na okolní teplotě. S rostoucí teplotou klesá tlaková odolnost. Při výběru rozměrů hadice berte v potaz vnitřní a vnější průměr a také sílu stěny. Také již předem uvažujte nad tím, jaké budete potřebovat koncovky a spony. Někdy je potřeba si zkontrolovat i délku hadice. Svou roli hraje také její ohebnost a hmotnost.