Domácí vodárny

Elegantním a uceleným řešením jsou domácí vodárny. Zvládnou zásobovat domácnost či zahradu vodou. Ve vodárnách jsou elektrická odstředivá čerpadla se schopností odsát vodu z hloubky sedm až devět metrů.

Ucelené řešení

Pro domácí vodárny umístěné v domě vybírejte čerpadlo, které má velmi tichý chod. Výkon vodárny se rovná výkonu čerpadla. Modely opatřené filtrem zabraňují průniku nečistot do nádrže. Domácí vodárny využívají za zdroj vody studny, vrty či různé nádrže. Využívat je můžete v rodinných domech, chatách, chalupách a všude tam, kde není k dispozici veřejný vodovod. . Důležité je vědět kde a k čemu vám bude vodárna sloužit. Stanovte si předem, jaký průtok budete potřebovat. Tento údaj pak při nákupu vodárny sledujte. Dalším parametrem je dopravní výška, která je složena ze sací a výtlačné výšky. Dalším parametrem je tlaková nádoba, která je ležatá či stojatá a liší se od sebe objemem.